Ada Cerita

Ada Cerita

Ada Cerita

Ada cerita tentang orang muda
Yang s’lalu mengabaikan kewajibannya
Tidak berdoa, tidak bersekutu
Dengan Pencipta alam semesta

Kehampaan dan kekosongan
Yang didapatinya dalam dunia
Sukacita yang sementara
Yang didapatinya dalam dunia

Ada cerita tentang orang muda
Yang s’lalu melakukan kewajibannya
S’lalu berdoa, s’lalu bersekutu
Dengan Pencipta alam semesta

Keselamatan dan kekekalan
Yang didapatinya dalam Kristus Yesus
Sukacita yang selamanya
Yang didapatinya dalam Kristus Yesus