Aku Jalan Kebenaran dan Jalan Kehidupan

Aku Jalan Kebenaran dan Jalan Kehidupan

Aku Jalan Kebenaran dan Jalan Kehidupan

Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan
Itu yang Yesus katakan
Aku percaya amin
Di dalam namaNya ada kes’lamatan kekal

Glory Halleluya
Glory Halleluya
Glory Halleluya
Glory Halleluya

Di dalam namaNya ada kes’lamatan kekal

https://www.youtube.com/watch?v=rI03aIMPmpY