Bapa Engkau Baik

Bapa Engkau Baik
Advertisement

LYRIC_LINE_1
Bapa Engkau baik
LYRIC_LINE_2
Bapa Engkau baik
LYRIC_LINE_3
Kau selalu baik kepadaku
LYRIC_LINE_4
Bapa ku cinta Kau
LYRIC_LINE_5
Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu
LYRIC_LINE_6
Ku nyanyi haleluya
LYRIC_LINE_7
Bapa ku cinta Kau

Advertisement