Betapa Baiknya Engkau Tuhan

Betapa Baiknya Engkau Tuhan

Betapa Baiknya Engkau Tuhan

Betapa baiknya Engkau Tuhan
KasihMu tiada berkesudahan
Betapa mulia kasihMu Yesus
Jiwaku diselamatkan

Hosana kumemuji Tuhan
Hosana kutinggikan Yesus
Hosana, hosana
Hosana…

Hosana kumemuji Tuhan
Hosana kutinggikan Yesus
Hosana, hosana
Hosana…