Datanglah KerajaanMu

Datanglah KerajaanMu

Datanglah KerajaanMu

Kub’ri pujian
BagiMu Tuhan
Yang kekal dan layak disembah
Kau Rajaku

Kub’ri pujian
BagiMu Tuhan
Yang kekal dan layak disembah
Kau Rajaku

Datanglah k’rajaanMu
Jadilah kehendakMu
S’mua bangsa akan menyembahMu
Mengaku Engkau Raja

Datanglah k’rajaanMu
Jadilah kehendakMu
S’mua bangsa akan menyembahMu
Mengaku Engkau Raja

S’mua bangsa akan menyembahMu
Mengaku Engkau Raja