Dengan Segenap Hati

Dengan Segenap Hati

DENGAN SEG’NAP HATI DENGAN SEG’NAP JIWA
DENGAN KEKUATANKU ‘KU SEMBAH KAU TUHAN
DALAM KEKUDUSAN-MU ‘KU ANGKAT TANGANKU
‘KU RINDU SELALU DALAM HADIRAT-MU

S’BAB ENGKAU YANG KUDUS ANAK DOMBA ALLAH
DARAH-MU TERCURAH DI ATAS KALVARI
S’BAB ENGKAU YANG LAYAK TERIMA PUJIAN
HORMAT DAN KUASA S’KARANG DAN S’LAMANYA