Jesus I’m In Love With You

Jesus I’m In Love With You

Jesus, I’m in love with You
I’m in Love with you, forever I’ll be Yours
You are everything to me
And all I ever need is You

My heart is full, my heart is full
With love and desire, that will know no end
Come draw me near, in Your embrace I belong
Lord, all I ever need is You

Iesu, aishimasu
Aishimasu kokoro sosogi
Tada anata dake
Shitai motomemasu

Afureru afureru
Anata o shitau omoi
Mi soba ni hikiyosete omo yo
Shitai motomemasu