Kita ‘Kan Menang

Kita ‘Kan Menang

Kita ‘kan menang,
kita ‘kan menang,
kita ‘kan menang kelak.

(Reff)
Dalam Kristus Tuhan
‘ku beriman, kita ‘kan menang kelak.

Oleh kebenaran,
oleh kebenaran,
kita dimerdekakan.

(Back to Reff)

Tuhan yang menolong,
Tuhan yang menolong,
dalam pergumulanku.

(Back to Reff)

Hidup dalam damai,
hidup dalam damai,
hidup damai dan tent’ram.

(Back to Reff)

Kita ‘kan menang,
kita ‘kan menang,
kita ‘kan menang kelak.

(Back to Reff)