Raja Semesta

Raja Semesta

Dia pencipta semesta
Pemb’ri kehidupan
Layak ditinggikan
Tahta-Nya tak tergoyahkan
Dia tak tersandingkan
Hanya Dia yang sempurna

Masyhur s’gala perbuatan-Nya
Jika Dia di sisiku siapa lawanku
Tiada pernah ku ragu
Serahkan hidupku kepada-Nya
Raja semesta
Walau badai menghadang
Ku ‘kan terbang tinggi
Bersama Dia Raja semesta