Tiada Sobat Setia

Tiada Sobat Setia

Tiada Sobat Setia

Tiada sobat setia selain Kau Yesus
Tiada kasih setia selain KasihNya
Yesus, Yesus, Kau mengasihiku
Kau angkatku dari kegelapan

Bimbinglah aku Tuhan
Bimbinglah aku Tuhan
Bimbinglah sesuai kehendakMu

Bentuklah aku Tuhan
Bentuklah aku Tuhan
Bentuklah sesuai rencanaMu

https://www.youtube.com/watch?v=_KEIC-V7Kq4