Yesus Tuhan Kaulah Tuhan (Mari Puji Anak Allah Maha Tinggi)

Yesus Tuhan Kaulah Tuhan (Mari Puji Anak Allah Maha Tinggi)

Yesus Tuhan Kaulah Tuhan

Mari puji anak Allah maha tinggi
T’lah dinubuatkan oleh para nabi
KepadaNya diberikan s’gala kuasa
Juru s’lamat dunia, Yesus Kristus Tuhan

S’bab dariMulah datang kes’lamatan kami
Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi

Yesus Tuhan Kaulah Tuhan atas s’gala suku bangsa
Yesus Tuhan Kaulah Tuhan
Mem’rintah… tuk selamanya
‘Tuk selamanya