ADONG DO TANO NAULI

ADONG DO TANO NAULI

ADONG DO TANO NAULI

Adong do tano nauli… ima tano na imbaru
Tiur do sinondang disi… Saluhut na gabe baru…

Reff:
O tano na ummuli i… gok dame dibagasan ho
Idaon nami ma disi… hasonangan na gok di Ho…

Tano nauli na sonang… so marisi partangisan
Disi soada na sirang… Sude do na marparsaoran

Langit disi pe so tudos… be tu langit di tano on
Disi soada na malos… songon di hasiangan on

Haba-haba pe so adong… mamolus sian tano i…
Sude jolma gabe sonang… di lambung ni Amanta I