Anak Tunggal Allah Bapa

Anak Tunggal Allah Bapa

Anak tunggal Allah Bapa
Seb’lum dunia dicipta
Dialah Alfa dan Omega
Sang Akhir dan Sang Mula
Dari s’mua yang telah ada
Dan esok yang ‘kan tiba
S’lamanya dan s’lamanya

O mulia kelahiran-Nya
Melalui anak dara
Dikandung dari Roh Kudus
Lahirlah sang Penebus
Bayi Juru S’lamat dunia
Tampak wajah kudus-Nya
S’lamanya dan s’lamanya

Seg’nap Surga agungkan Dia
Dan malaikat memuja
S’gala kuasa sujuh sembah
Tinggikan raja kita
Bernyanyilah s’luruh bumi
S’tiap suara ikut puji
S’lamanya dan s’lamanya

Kristus dengan Allah Bapa
Dan Roh Kudus yang esa
Bagi-Mu ucapan syukur
S’gala pujian dan mazmur
Hormat, mulia, dan kuasa
Dan abadi bertahta
S’lamanya dan s’lamanya

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *