Bapa Yang Kekal

Bapa Yang Kekal

LYRIC_LINE_1
KASIH YANG SEMPURNA TELAH KU T’RIMA DARI-MU
LYRIC_LINE_2
BUKAN KAR’NA KEBAIKANKU
LYRIC_LINE_3
HANYA OLEH KASIH KARUNIA-MU KAU PULIHKAN AKU
LYRIC_LINE_4
LAYAKKANKU ’TUK DAPAT MEMANGGIL-MU, BAPA
LYRIC_LINE_5
KAU B’RI YANG KU PINTA
LYRIC_LINE_6
SAAT KU MENCARI, KU MENDAPATKAN
LYRIC_LINE_7
KU KETUK PINTU-MU DAN KAU BUKAKAN
LYRIC_LINE_8
S’BAB KAU BAPAKU, BAPA YANG KEKAL
LYRIC_LINE_9
TAK KAN KAU BIARKAN
LYRIC_LINE_10
AKU MELANGKAH HANYA SENDIRIAN
LYRIC_LINE_11
KAU SELALU ADA BAGIKU
LYRIC_LINE_12
S’BAB KAU BAPAKU, BAPA YANG KEKAL