Berakar Dalam Tuhan

Berakar Dalam Tuhan

LYRIC_LINE_1
BERTUMBUH DALAM IMAN, KITA AKAN DIS’LAMATKAN
LYRIC_LINE_2
BERAKAR DALAM TUHAN, KITA AKAN DITEGAKKAN
LYRIC_LINE_3
BERTUMBUH DALAM IMAN, KITA PASTI DIMENANGKAN
LYRIC_LINE_4
SEPERTI POHON ARAS YANG BERCABANG INDAH
LYRIC_LINE_5
DAN BERDAUN RIMBUN TUMBUH SANGAT TINGGI
LYRIC_LINE_6
SEPERTI POHON ARAS IMAN KITA BERTUNAS
LYRIC_LINE_7
DAN BERBUAH BANYAK DI PELATARAN TUHAN.