BUNDA KRISTUS

BUNDA KRISTUS

Engkau yang dipilih Allah Bapa Di Surga
Untuk melahirkan Putra-Nya yang Kudus
Engkaulah Bunda Kristus
Bunda Sang Penebus s`gala dosa manusia

Bunda Maria P`rawan yang tiada bernoda
Hatimu bersinar putih tiada bercela
Engkau Bunda Almasih
Yang diangkat ke Surga

Penuh Kemuliaan
Ave Maria….Ave Maria
Terpujilah Bunda Terpuji nama-Mu
S`panjang s`gala masa

Ave Maria….Ave Maria
Syukur kepada-Nya
Tuhan yang Pengasih s`lama-lamanya.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *