DI BALIK OMBUN AN

DI BALIK OMBUN AN

DI BALIK OMBUN AN

Dibalik ombunan… disi sambulon hi…
Disi sambulonhi… sakkap ni rohakki…
Tusi malungun au… tu Jesus Tuhanki
Hatop nama au lao tusi… (2x)

Di Jerusalem i… huta nauli i…
Huta nauli i… di nabadia i…
Marlas ni rohama.. dung sahat ro disi…
Mamuji-muji Tuhan I… .(2X)

Marpungu madisi… sude na monangi
Sude namonang i… na mangihutton i
Lupa ma na hansit i… dung sahat ro disi…
Di huta Jerusalem I… (2X)

https://www.youtube.com/watch?v=Yt7XEET76IA