DULU KU MAU BERKAT

DULU KU MAU BERKAT

DULU KU MAU BERKAT

Verse 1:
Dulu ku mau berkat, kini mau Tuhan
Dulu ku mau sembuh, kini Penyembuh
Dulu tamak kurnia, kini Pemb’rinya
Dulu cari kuasa, kini Penguasa

Reff:
Tinggikanlah Yesus, puji Hu s’lalu
Semua dalam Kristus, Tuhan milikku

Verse 2:
Dulu m’lulu aku, kini alatMu
Dulu kerjaanku, kini untuk Hu
Dulu tunggu pujian, kini puji Hu
Dulu tak terjamin, kini terjamin

Verse 3:
Dulu masih cari, kini mendapat
Dulu plita kan glap, kini jadi trang
Dulu tunggu mati, kini tunggu Hu
S’gala yang ku milik dalam Tuhanku

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *