Kami T’rima BerkatMu

Kami T’rima BerkatMu
Advertisement

Kami datang dengan nyanyian
Memuji kebesaran-Mu
Ditinggikan atas segalanya
Lawatlah kami umat-Mu

Kau bertakhta atas pujian
Kemuliaan-Mu di sini
Datanglah kerajaan-Mu
Jadi kehendak-Mu

Kami t’rima berkat-Mu Bapa
Kasih setia dari Tuhan Yesus
Pengurapan dari Rohul Kudus
Sampai selamanya

Advertisement

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *