Keluar Dari Kaum

Keluar Dari Kaum

1. Keluar dari kaum dan rumah bapakmu, serahkan dirimu
kepada rahmat Hu. Percaya sabdaNya. Berjalan dengan
suka ke tanah air baka yang tertentu di muka.

2. Pergi dengan seg’ra ke lorong negeri dan simpangannya yang
buruk dan keji. B’ri rumahKu penuh. Jemput segala orang
ke rumah s’lamatKu; tempatnya tidak kurang.

3. Keluar! Ajarlah seluruh dunia. Taburkan InjilKu di sawah-
ladangnya! Mau t’rang, maupun gelap di rumah dan kerjamu,
baik ingatlah tetap: ‘Ku menyertai kamu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *