Kemuliaan Bagi Bapa

Advertisement

Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus,
seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin

Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus,
seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin

Advertisement

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *