Kristus bangkit! Soraklah

Kristus bangkit! Soraklah
Advertisement

1. Kristus bangkit! Soraklah: Haleluya!
Bumi, sorga bergema: Haleluya!
Berbalasan bersyukur: Haleluya!
Muliakan Tuhanmu! Haleluya!
Mrk 16:1-8

2. Karya kasihNya genap, kemenanganNya tetap.
Surya s’lamat jadi t’rang takkan lagi terbenam.
Yoh 19:30; Yes 60:20

3. Kuasa kubur menyerah dan neraka takluklah.
Kristus jaya atas maut dan terbukalah Firdaus.
Ibr 2:14; Why 1:18

4. Hidup Raja mulia: kita s’lamat OlehNya.
Maut, di mana jayamu? Kubur, mana kuasamu?
1 Kor 15:54-56

5. Hai tinggalkan maut kelam; ikut Dia yang menang!
Bangkitlah, manusia, dalam kenbangkitanNya!
Rm 6:3-4; Kol 2:12

6. Raja agung, t’rimalah sorak puji semesta!
Hormat kami bergema: Kaulah Hidup yang baka.
Flp 2:9-11; Yoh 11:25

Advertisement

Leave a Comment

Your email address will not be published.