Senada Dengan Surga

Senada Dengan Surga

Tuhan Engkau hadir
Kuasa-Nya mengalir
Melawat setiap hati kami
Roh-Mu membebaskan
Roh-Mu membangkitkan
Kebesaran-Mu dinyatakan

Diselamatkan untuk menyembah
Datanglah k’rajaan-Mu di dunia

Di hadapan tahta-Mu
S’luruh jiwa menyatu
Nyanyikan pujian
Senada dengan surga
Kami datang bersatu
Sembah puji nama-Mu
Semesta bersuka
Bersama dengan surga

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *