SURGA DENGARLAH

SURGA DENGARLAH

Dengarkanlah
Pulihkanlah
Segarkan jiwa yang haus akan-Mu

Ampunilah
Yang berdosa
Agar negeri ini penuh kemuliaan
Karena nama-Mu

Pulihkan semua
Tuli dan buta
Kami umat-Mu
Hampiri-Mu
Surga dengarlah
Generasi ini
Kami umat-Mu
Sungguh memerlukan-Mu
Tuhan