TIADA YANG MUSTAHIL

TIADA YANG MUSTAHIL

Roh Kudus hadir disini
Mengalir di bait Suci
Perkara ajaib pun terjadi
Kuasa mujizat nyata
Kar’na Roh Kudus Allah sedang bekerja

Tiada yang mustahil
Dan tiada yang sukar
Bila Roh Allah turut bekerja

Tiada yang mustahil
Bagi orang percaya
Kar’na Roh Allah turut bekerja
Diantara kita

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *