T’rang Paskah Berseri

T’rang Paskah Berseri

T’rang Paskah berseri, tersingkir kesedihan:
Sang Raja tersalib. Menang dengan gemilang!

Andaikan Tuhanku tak dibangkitkan lagi, percuma imanku.
Tetapi Dia bangkit Dia bangkit, Dia bangkit!

Harapanku teguh; kelak ‘ku bangkit pula
di waktu menderu seruan sangkakala.

Andaikan Tuhanku tak dibangkitkan lagi, percuma imanku.
Tetapi Dia bangkit Dia bangkit, Dia bangkit!

Sang maut menyerah, tak lagi berkuasa,
dan ‘ku bahagia, selamat kar’na Paskah.

Andaikan Tuhanku tak dibangkitkan lagi, percuma imanku.
Tetapi Dia bangkit Dia bangkit, Dia bangkit!